مرور برچسب

سندرم بی قراری شبانه پاها

کلیاتی در مورد سندرم پای بی قرار (RLS)

پای بی قرار (RLS) چیست؟ سندرم پاهای بی قرار یک بیماری عصبی است که  با ویژگی های بالینی نیاز به حرکت پاها ، غالباً با  احساساتی غیر عادی در پاها که هنگام استراحت در شب تشدید می شود، تعریف می گردد. سندرم پاهای بی قرار ، بیماری ویلیس اکبوم…