مرور برچسب

کلینیک خواب

برای اختلال خواب چه دکتری بریم؟

متخصص خواب بالاخره کیه؟ برای خواب باید پیش روانپزشک بریم یا روانشناس یا دکتر گوش و حلق و بینی یا مغز واعصاب یا فلوشیپ اختلالات خواب؟ به نظر میرسه که در مراحل خفیف و اولیه باید رفت پیش دکتر عمومی در مراحلی که بیماری خواب تا…